strona główna
« strona główna
  Czwartek 17.01.2019         godz: 11:14:13         imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana       
  Poczta
  Logowanie do panelu
Biuletyn Informacji Publicznej MZO

Akty prawne » Uchwały RM 2012


Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 27listopada 2012 r.
Data publikacji: 16 lipca 2014
zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela
» pobierz
Regulamin nagród dla nauczycieli
Data publikacji: 05 września 2013
» pobierz
UCHWAŁA NR XXIV/614/2012
Data publikacji: 27 listopada 2012
w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo w wizycie przygotowawczej VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej organizowanej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - COMENIUS” sfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
» pobierz
UCHWAŁA NR XXIV/613/2012
Data publikacji: 27 listopada 2012
w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo w wizycie przygotowawczej Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej organizowanej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” sfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
» pobierz
UCHWAŁA NR XXIV/615/2012
Data publikacji: 27 listopada 2012
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
» pobierz
UCHWAŁA NR XXIV/616/2012
Data publikacji: 27 listopada 2012
w sprawie wyrażenia zgody na realizację partnerskiego, ponadnarodowego projektu pn. „Kształcenie przez doświadczenie – jakość i innowacyjność kształcenia zawodowego w hotelarstwie i turystyce” w ramach działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
» pobierz
Uchwała zm. regulamin nagród
Data publikacji: 12 października 2012
Zmiany do uchwały w sprawie przyznawania nagród
» pobierz
UCHWAŁA NR XXII/565/2012
Data publikacji: 25 września 2012
w sprawie likwidacji z dniem 31 stycznia 2013 r. Centrum Wychowania Estetycznego im. W. Kubisz w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XXI/545/2012
Data publikacji: 28 sierpnia 2012
w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku – Białej Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XXI/546/2012
Data publikacji: 28 sierpnia 2012
w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XXI/547/2012
Data publikacji: 28 sierpnia 2012
w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Bielskiej Szkole Rzemiosł w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XXI/548/2012
Data publikacji: 28 sierpnia 2012
w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XXI/549/2012
Data publikacji: 28 sierpnia 2012
w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XX/503/2012
Data publikacji: 26 czerwca 2012
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bielsko – Biała
» pobierz
UCHWAŁA NR XX/504/2012
Data publikacji: 26 czerwca 2012
w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Wychowania Estetycznego im. W. Kubisz w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XX/505/2012
Data publikacji: 26 czerwca 2012
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XX/506/2012
Data publikacji: 26 czerwca 2012
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Bielskiej Szkole Rzemiosł w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XX/507/2012
Data publikacji: 26 czerwca 2012
w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Bielskiej Szkole Rzemiosł
» pobierz
UCHWAŁA NR XX/508/2012
Data publikacji: 26 czerwca 2012
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XX/509/2012
Data publikacji: 26 czerwca 2012
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XIX/476/2012
Data publikacji: 29 maja 2012
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach akcji „Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa” programu „Uczenie się przez całe życie - COMENIUS” sfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/430/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/431/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 2 z Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/432/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 2 w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/433/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 3 z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/434/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 3 w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/435/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 4 z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/436/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/437/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie wyłączenia I Liceum Profilowanego z Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/438/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/439/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie wyłączenia II Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/440/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/441/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie wyłączenia V Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/442/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/443/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie wyłączenia VI Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/444/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie likwidacji VI Liceum Profilowanego w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/445/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie wyłączenia Technikum nr 10 z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/446/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie likwidacji Technikum nr 10 w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/447/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/448/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/449/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Podstawowej nr 5 w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/450/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Gimnazjum nr 10 w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/451/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Elektronicznych w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/452/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/453/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie likwidacji Technikum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/454/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/455/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie włączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/456/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie utworzenia Gimnazjum Dwujęzycznego nr 1 w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/457/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie utworzenia Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/458/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała
» pobierz
UCHWAŁA NR XVIII/459/2012
Data publikacji: 24 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVI/380/2012
Data publikacji: 28 lutego 2012
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ”Home, sweet home” („Nie ma jak w domu”) w ramach programu „Uczenie się przez całe życie -COMENIUS” sfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVI/381/2012
Data publikacji: 28 lutego 2012
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej .
» pobierz
UCHWAŁA NR XVI/382/2012
Data publikacji: 28 lutego 2012
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Bielskiej Szkole Rzemiosł w Bielsku-Białej .
» pobierz
UCHWAŁA NR XVI/383/2012
Data publikacji: 28 lutego 2012
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XVI/384/2012
Data publikacji: 28 lutego 2012
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/344/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/343/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 10 w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/341/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Bielsko–Biała, a innymi powiatami dotyczących udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/340/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Practical and theoretical course bartenders and sommeliers” („Praktyczny i teoretyczny kurs dla barmanów i sommelierów”) w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” sfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/342/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/346/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Bielskiej Szkole Rzemiosł w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/345/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/339/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” sfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/347/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/348/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/345/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/349/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/350/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/351/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/352/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/353/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/354/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/355/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji VI Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/356/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Elektronicznych w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/357/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 10 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/358/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Zespole Szkół Elektronicznych w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/359/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/360/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2012 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/361/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/362/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie zamiaru włączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej
» pobierz
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Our cultural heritage“ („Nas
Data publikacji: 24 stycznia 2012
» pobierz
Uchwała Rady Miejskiej
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Our cultural heritage“ („Nasze kulturowe dziedzictwo”) w ramach programu „Uczenie się przez całe życie -COMENIUS” sfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”.
» pobierz
UCHWAŁA NR XV/338/2012
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ”Stop prejudice- united diversity” („Bez uprzedzeń-zjednoczeni w swojej różnorodności”) w ramach programu „Uczenie się przez całe życie -COMENIUS” sfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”.
» pobierz
Uchwała Rady Miejskiej
Data publikacji: 24 stycznia 2012
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „My recipe for life” (”Mój przepis na życie”) w ramach programu „Uczenie się przez całe życie –Comenius” sfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”.
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ- NR X/213/2011
Data publikacji: 30 sierpnia 2011
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/1345/2010 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta BielskaBiałej przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach.
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ NR LVIII/1345/2010
Data publikacji: 29 czerwca 2010
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
Data publikacji: 26 stycznia 2010
w sprawie ustalania opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bielsko – Biała.
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ- NR XLIV/1034/2009
Data publikacji: 30 czerwca 2009
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach.
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ- NR XLIV/1035/2009
Data publikacji: 30 czerwca 2009
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/631/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2008 ROKU w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ- NR XLIV/1033/2009
Data publikacji: 30 czerwca 2009
w sprawie likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
» pobierz
UCHWAŁA NR XXXVII/888/2009 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
Data publikacji: 17 lutego 2009
w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała
» pobierz
Regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała
Data publikacji: 17 lutego 2009
Załącznik do UchwałyN NR XXXVII/888/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 LUTEGO 2009 ROKU
» pobierz
Roztrzygnięcie Nadzorcze
Data publikacji: 17 lutego 2009
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ NR XXVIII/735/2008
Data publikacji: 26 sierpnia 2008
W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ NR XXVII/706/2008
Data publikacji: 17 czerwca 2008
w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród dla uczniów.
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ - NR XVI/368/2007
Data publikacji: 16 października 2007
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Bielska-Białej
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ - NR XVI/370/2007
Data publikacji: 16 października 2007
W sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w celu określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ - UCHWAŁA NR X/182/2007
Data publikacji: 05 czerwca 2007
W sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich w Bielsku-Białej.
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ-NR IX/154/2007
Data publikacji: 15 maja 2007
W sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała Na podstawie art. 72 ust.1 i 4 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami)
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ-NR LV/1757/2006
Data publikacji: 14 marca 2006
Zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ NR IX/154/2007
Data publikacji: 15 maja 2005
w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ NR XXXIII/377/2000
Data publikacji: 26 września 2000
W sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Bielsko-Biała -jako gmina i miasto na prawach powiatu.
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ NR XXXIII/375/2000
Data publikacji: 26 września 2000
W sprawie: obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity :Dz. U.z 1997 r. Nr 56. poz. 357; zmiany:Dz.U. z 1998 Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118; z 2000 r. Nr 12 poz 136, Nr 19 poz. 239, Nr 22 poz. 291 ).
» pobierz
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ- NR XXXIII/376/2000
Data publikacji: 26 września 2000
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli,dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
» pobierz
ZM. USTAWY W SPRAWIE WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
Data publikacji: 00 0000
ZMIANY DO REGULAMINU WYNAGRADZANIA
» pobierz

 
 
Copyright © 2007 MZO Bielsko-Biała. All Rights Reserved. wykonanie: Wizja.net
 
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Miejski Zarząd Oświaty Bielsko-Biała, mzo bielsko-biała, mzo bielsko, oświata bielsko, oświata bielsko-biała
ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z niniejszej witryny może być utrudnione. Więcej informacji znajdziesz tutaj.